Жарт па-нармандску (на белорусском языке)

Тема

---------------------------------------------

Де Мопассан Ги

Гi дэ Мапасан

Жарт па-нармандску

Навела

Пераклала Нiна Мацяш

А. дэ Жуэнвiлю

Вяселле iшло ярам, па дарозе, зацененай высокiмi Дрэвамi, што раслi на схiлах пагоркаў з раскiданымi па iх фермамi. Наперадзе iшлi маладыя, за iмi бацькi ды радня, потым госцi, пасля бедны мясцовы люд i, нарэшце, дзецi, якiя вiлiся вакол шэсця, як мухi, шмыгалi пад нагамi, залазiлi на дрэвы, каб лацвей было цiкаваць.

Жанiх - мажны, велягурысты Жан Пацю - быў сама заможны фермер у наваколлi. Але насамперш ён славiўся сваёй паляўнiчай заўзятасцю: гэтая страсць проста адымала ў дзецюка розум i пажырала процьму грошай - на сабак, вартаўнiкоў, тхароў i стрэльбы.

Да нявесты - Разалi Русэль - заляцалiся ўсе навакольныя хлопцы, бо i сама па сабе яна была прывабная, i посаг мела добры; але дзяўчына абрала Пацю, можа, таму, што ўпадабала яго болей, чым каго iншага, але, як разважлiвая нармандка, хутчэй за ўсё таму, што ў яго мелася найболей грошай.

Маладыя адкiнулi загародку на ўваходзе ў межы жанiховай фермы - i тут раптоўна з межавых равоў, дзе пахавалiся стралкi, грымнуў залп з сарака стрэльбаў. Неспадзяваная стралянiна дужа развесялiла мужчын, i яны з рогатам пусцiлiся ў скокi, робячы нязграбныя выкрунтасы ў сваiх строях; сам Пацю кiнуў жонку, рынуўся да заўважанага за дрэвам парабка, вырваў у яго з рук стрэльбу i, падбрыкнуўшы, як жарабец, бабахнуў у неба.

Потым вяселле рушыла далей - у яблыневых прысадах з ужо сакаўнымi пладамi, паўз луг, дзе ў высокай траве ляжалi каровы, якiя ўтароплiвалiся ў шумны гурт сваiмi вялiкiмi вачамi, цяжка ўставалi i выцягвалi пысы ўслед вясёлай кампанii.

Наблiжалася застолле, i мужчыны пакрысе сур'ёзнелi. На галовах найбагацейшых красавалiся блiскучыя шаўковыя цылiндры, якiя зусiм не стасавалiся з вясковым краявiдам; iншыя былi ў старасвецкiх лямцавых капелюшах, доўгая поўсць якiх нагадвала кратовую; сама бедных увенчвалi картузы.

Усе жанчыны былi ў накiнутых на плечы шалях, канцы якiх цырымонна падтрымлiвалi рукамi. Пунсовыя, стракатыя, агнiста-яркiя - гэтыя шалi iрдзеннем сваiх фарбаў наводзiлi дзiкi пярэпалах i на чорных курэй на сметнiку, i на качак у стаўку, i на галубоў на стрэхах.

Уся навокал зелянiна, зелень травы i дрэў адразу як бы зблякла побач з такой агнiстаю чырванню, абодва колеры ў такiм непасрэдным сваiм суседстве ажно сляпiлi вочы пад скварам паўдзённага сонца.

У канцы яблыневых прысадаў стаяла, быццам у чаканнi, вялiкая ферма. З адчыненых дзвярэй i вокнаў струменiлася ледзь улоўная пара, густы пах ежы, здавалася, iшоў з усiх шчылiн, з самiх сцен прасторнай будынiны.

Ланцуг гасцей зазмяiўся цераз панадворак. Каля самага дома строй парушаўся, распадаўся, а ў вароты ўсё iшлi ды iшлi запрошаныя на вяселле. Равы абсыпалi дзецi i цiкаўная галота, стралянiна не ўцiхала, стрэлы бухалi з усiх бакоў адначасова, i ў паветры плыў парахавы дым з яго хмельным, як абсент, водарам.

Жанчыны атрэсвалi на парозе спаднiцы ад пылу, развязвалi капелюшовыя стужкi, знiмалi з плячэй шалi, перавешвалi iх цераз руку i заходзiлi ў дом, дзе збаўлялiся ад лiшнiх строяў.

Сталы стаялi ў вялiкай кухнi, дзе магло ўмясцiцца чалавек сто.

За сталы паселi а другой. А восьмай абед усё яшчэ доўжыўся. Мужчыны паскiдалi пiнжакi, парасшпiльвалi каўняры i, распараныя, расчырванелыя, як не ў сябе паглыналi нагатаванае. У вялiкiх шклянках весела зiхацеў жоўты, залацiста-светлы сiдр, у iншых цямнела чырвонае, нiбы кроў, вiно.

Перад кожнай чарговай стравай рабiлася маленькая перадышка - на тост пад чарку гарэлкi, якая падкiдала жару ў цела i дурноты ў галаву.

Час ад часу нехта з гасцей, напханы, як бочка, выходзiў да блiжэйшых дрэў, аблегчваўся i вяртаўся за стол, зноў гатовы i пiць, i есцi.

Помогите Вашим друзьям узнать о библиотеке

Популярные книги автора