La Eksterordinara Lando Oz

Тема

Noto de la Autoro

Post la eldonigo de "La Mirinda Sorcisto de Oz" mi ekricevis leterojn de infanoj, kiuj informis min pri sia plezurigo pro lego de la rakonto kaj petis min "verki pli" pri la Birdotimigilo kaj la Stana Lignohakisto. Unue mi supozis ci tiujn leteretojn, kvankam sincerajn, kiel nur belajn komplimentojn. Sed la leteroj plu alvenadis dum la postaj monatoj kaj ec jaroj.

Fine mi promesis al knabineto, kiu longe veturis por renkonti min kaj persone peti min, — kaj efektive si ankau nomigas Doroteo — ke kiam mil knabinetoj sendos al mi mil leteretojn, mi verkos la libron. Au malgranda Doroteo estis maskita feino, kaj gestis per sia magia stabo, au la sukceso de la dramigo de "La Sorcisto de Oz" akiris novajn amikojn por la rakonto. Car jam antau longe la mil leteroj atingis min — kaj krome ankau multaj pli.

Nun, agnoskante la longan prokraston, mi plenumas mian promeson per ci tiu libro.

L. Frank Baum, Chicago, junio, 1904.

Помогите Вашим друзьям узнать о библиотеке

Популярные книги автора