Tiel do rakontoj

Тема

Rudyard Kipling

Tiel do

Rakontoj

Versio por Esperanto-bultenejoj. Disponigis, nome de eldonejo Vulpo-Libroj kaj la tradukinto: Wouter Pilger, Leekerhoek 26, NL-8223 ZS Lelystad

Pere de tiu mia krado

Venis halto al via mangado.

Car la maristo estis ankau Hi-ber-ni-ano. Kaj li ekpasis sur la kajobreton, kaj iris hejmen al sia Patrino, kiu estis permesinta al li trempi siajn piedfingrojn en la akvo; kaj li edzigis kaj vivis felice ciam plue. Tiel ankau la Baleno. Sed ekde tiu tago, la krado en gia gorgo, kiun gi sukcesis nek eltusi nek engluti, preventis ke gi mangu ion krom tre, tre malgrandaj fisetoj; kaj pro tio balenoj nuntempe neniam mangas virojn au knabojn au knabinetojn.

La eta Ruza Fiso foriris kaj kasis sin en la koto sub la Sojlo de la Ekvatoro. Gi timis ke la Baleno koleras al gi.

Помогите Вашим друзьям узнать о библиотеке

Популярные книги автора